2ο Φεστιβάλ, Κυριακή 8/7/2018

Κυριακή 8/7/2018

1. ΔΙΑΛΕΞΗ

Οι πηγές του κειμένου στο ορατόριο του Γιάννη Χρήστου «Πύρινες γλώσσες».

ΩΡΑ 11:00
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ίδρυμα “Μαρία Τσάκος”
ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Παναγιώτης Ανδριόπουλος

Αναλυτικό πρόγραμμα

2. ΔΙΑΛΕΞΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Μορφολογία και ανάλυση επιλεγμένων βυζαντινών μελών.

ΩΡΑ 12:00
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ίδρυμα “Μαρία Τσάκος”
ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Μιχάλης Στρουμπάκης

Αναλυτικό πρόγραμμα